Jakie zaproszenie ślubne wybrać?

Jakie zaproszenie ślubne wybrać?

Zaproszenia na ślub są pierwszym potwierdzeniem związku, który otrzymają Twoi goście. Zaproszenia na wesele przynoszą odbiorcy wiele pozytywnych emocji. Po otrzymaniu zaproszenia od krewnych lub przyjaciół oczekuje się, że przyszły gość będzie miał przyjemne obowiązki związane z wyborem prezentu, komponowaniem gratulacji i przygotowywaniem tostów.

Czym powinno być zaproszenie?

Cały ton ślubu zależy od tego, jak będą wyglądać zaproszenia ślubne. Zaproszenie jest niejako odbiciem duszy młodej pary. Dzięki tak małej pocztówce serca dwojga kochanków zapraszają swoich krewnych i przyjaciół do podzielenia się z nimi główną częścią przyszłego szczęśliwego życia rodzinnego.

Nowożeńcy zapraszają gości do zanurzenia się w atmosferze wszechogarniającego szczęścia, miłości i szczerości przyszłego życia przez kilka godzin. Pamiętaj zatem, że goście są zapraszani na wesele kilka tygodni przed planowanym świętem. Zwyczajowo wysyła się zaproszenia ślubne na piśmie, w zamkniętej kopercie, a nie tylko na pocztówce. Jeśli zaproszenie jest drukowane w sposób typograficzny, nazwisko gościa jest wprowadzane ręcznie. Zaproszenia ślubne są wysyłane do wszystkich zaproszonych, nawet tych, którzy zostali wcześniej zaproszeni ustnie. Dzisiaj zaproszenia ślubne dla rodziców są najczęściej wysyłane przez samą pannę młodą, ale czasami przez rodziców młodych.

Oficjalne i bardziej swobodne

W wersji oficjalne zaproszenie zawiera tylko oficjalne słowa, które zawierają maksimum informacji i minimum emocji. Jeśli zamierzasz wziąć ślub w kościele, musisz napisać, w jakim kościele i o której godzinie odbędzie się ceremonia. Niektóre pary wolą aby na ślubie byli tylko bliscy krewni. W takim przypadku wzmianka o ślubie powinna być zapisana tylko na zaproszeniach, na które zapraszasz bliskich. Możesz wymyślić wiele poetyckich zaproszeń – zarówno humorystycznych, jak i wzruszających. Nie zapomnij dodać do tego poetyckiego zaproszenia, w prozie, gdzie i kiedy odbędzie się ślub.